Enexis laat weten dat de netbeheerders systematisch in gebruik zijnde meters voor gas-en elektriciteitsverbruik vervangen door een digitale meter, wanneer op grond van steekproeven gebleken zou zijn dat zo’n type niet meer betrouwbaar functioneert. Dat zou voorschrift zijn van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)…
Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars Stichting KDVP eiste van de toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens (d.d. 02-03-2015!) om handhavend op te treden tegen de Gedragscode Zorgverzekeraars. Omdat deze door Zorgverzekeraars Nederland(ZN) gebezigde Gedragscode voor de omgang met medische persoonsgegevens…
dinsdag, 19 december 2023 11:24

Rechtszaak Dis nadert ontknoping

Afgelopen woensdag 13 december 2023 werd, na 8 ½ jaar, door de Raad van State de Hoger Beroepszaak van Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) behandeld. Deze juridische procedure betreft de weigering van de AP om handhavend op te treden tegen de wijze waarop de…
Al 15 jaar strijdt Vrijbit voor het afschaffen van de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. Omdat het onacceptabel is dat iedere burger die gaat stemmen verplicht wordt om naast het overleggen van de persoonlijke stempas zijn identiteitsbewijs te laten controleren in het kieslokaal. Wat erop…