Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars Stichting KDVP eiste van de toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens (d.d. 02-03-2015!) om handhavend op te treden tegen de Gedragscode Zorgverzekeraars. Omdat deze door Zorgverzekeraars Nederland(ZN) gebezigde Gedragscode voor de omgang met medische persoonsgegevens…
dinsdag, 19 december 2023 11:24

Rechtszaak Dis nadert ontknoping

Afgelopen woensdag 13 december 2023 werd, na 8 ½ jaar, door de Raad van State de Hoger Beroepszaak van Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) behandeld. Deze juridische procedure betreft de weigering van de AP om handhavend op te treden tegen de wijze waarop de…
Al 15 jaar strijdt Vrijbit voor het afschaffen van de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. Omdat het onacceptabel is dat iedere burger die gaat stemmen verplicht wordt om naast het overleggen van de persoonlijke stempas zijn identiteitsbewijs te laten controleren in het kieslokaal. Wat erop…
Petitie ‘Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking’. Vanaf 1 november t/m 15 januari kan iedereen die gaat deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 en het eens is met de stelling dat online cookie gebruik in Nederland verboden moet worden intekenen op…