Sinds 27-03-2022 zijn alle officiële vrijwilligers verenigingen en stichtingen verplicht om bij de Kamer van Koophandel in een nieuw UBO register de persoonsgegevens te laten registreren van degenen die als ‘uiteindelijk financieel belanghebbende’/ Ultimate Benificial Owner daarin te boek komen te staan. Veel clubs,…
Voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart is het verplicht om qua biometrische gegevens een pasfoto te leveren die omgezet wordt in een digitale gezichtsscan, vingerafdrukken af te staan en het document van een handtekening te voorzien. Deze data worden momenteel, tezamen met…
Op 06-01-2022 heeft Vrijbit de (nieuwe) minister voor Energie & Klimaat (Jetten) gevraagd om uiterlijk in eerste halfjaar 2022 de netbeheerders aan te schrijven dat men op moet houden met het verstrekken van onduidelijke en onjuiste informatie over het recht op weigeren ‘slimme’ meters…
Vrijbit is een Algemeen Nut Beogende Vereniging en kent geen personen die aan te merken zijn als ‘Ultimate Beneficial Owners’ UBO’s). Toch eist de Kamer van Koophandel dat organisaties die geen belanghebbenden hebben hun bestuursleden als ‘schijn-belanghebbenden’ inschrijven in het nieuwe UBO-register. Vrijbit heeft…