Toon items op tag: statuten

maandag, 07 november 2011 23:41

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Omdat Vrijbit een vereniging is die zich inzet voor burgerrechten, en zich als zodanig ook duidelijk naar buiten toe wil profileren hebben we, tijdens de Algemene leden vergadering van 12 september 2011, besloten een naamswijzing door te voeren. Op 31-10-2011 heeft de statutenwijziging plaatsgevonden en is de term ‘burgerrechten’ in onze naam opgenomen. Voortaan gaan we door het leven als Burgerrechtenvereniging Vrijbit zodat het voor iedereen helder is.
Ook onze doelstelling hebben we bij statutenwijziging scherper geformuleerd: “Het doel van de vereniging is het zich als organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, in te zetten voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht over de eigen persoonsgegevens, in de ruimste zin des woords, van burgers in Nederland- en voor zover mogelijk en zo nodig daarbuiten- ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, religie, seksuele voorkeur of maatschappelijke status. (art. 2 statuten)”.
Bij deze willen wij iedereen die onze contact gegevens administratief heeft vastgelegd, vriendelijk verzoeken om de vermelding 'vereniging Vrijbit'te wijzigen in Burgerrechten vereniging Vrijbit. Bij voorbaat dank voor de moeite!
Gepubliceerd in Over Vrijbit
Getagged onder