maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Financiële verantwoording 2012

Totale inkomsten over 2012 bedroegen € 12.215,22

Totale uitgaven waren € 12.891,11

Op 1-1-2012 bedroeg het totale vermogen van de vereniging € 2.545,25. Op 31-12-2012 werd het boekjaar afgesloten met een positief saldo van € 1.872,81

Bronnen voor inkomsten bestonden uit:

  • contributie lidmaatschapsgeld (minimaal € 10,00 per jaar) € 2.500,00

  • particuliere donaties € 9.715,22

  • Actiemateriaal werd tegen productie- en frankeerkosten verstrekt; er werd dit jaar niets op verdiend.

 

Uitgaven bestonden uit:

Kosten Websites onderhoud en beveiliging upgrade € 2.715,00

Productie info en actie materiaal € 4000,00

Reiskosten € 550,00

Bureaukosten € 250,00

Nieuwe computer + toebehoren € 550,00

Telefoon internet € 250,00

Vergaderkosten € 350,00

Rechtszaken Paspoortwet € 1.000,00

Acties € 1.255,00

Boeken, tijdschriften € 300,00

Verzendkosten € 1000,00

Huurkosten vergaderruimtes /kramen € 200,00

Sprekers € 246,00

Bijwonen symposia/debatten/ € 225,00

 

Vergeleken met vorig jaar zijn zowel uitgaven als inkomsten iets gestegen.

Inkomsten 2011 bedroegen € 9.887,65 en uitgaven € 8.510,35

Gezien de veelheid aan werkzaamheden die vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit ontplooid worden mogen we stellen dat er met een uiterst krap budget gewerkt is. Mede hierdoor kon er vanuit Vrijbit veel minder aan publiciteit - en informatie verspreiding gedaan worden dan eigenlijk nodig is. Ook bleef de zorgelijke situatie bestaan dat slechts een klein deel van het budget structureel gedekt wordt door contributies en vaste donaties die particulieren op regelmatige basis schenken.  

 


« vorige volgende