maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Interne zaken

Vrijbit had het afgelopen jaar te kampen met herhaaldelijke cyberaanvallen. Daardoor is noodgedwongen, naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden veel tijd en geld geïnvesteerd in een betere beveiliging van de websites en het e-mail verkeer.

De websites die Vrijbit onderhield betreffen: www.vrijbit.nl, www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl, www.louisevsdepaspoortwet.nl, www.Privacynieuws.nl en www.id-nee.nl.

De ledenadministratie werd omgewerkt naar een professioneel systeem waarbij alle mutaties maandelijks kunnen worden bijgewerkt. En er werd een nieuw contributiesysteem in gebruik genomen.

Het digitale- en knipselarchief werd wekelijks geactualiseerd. De bibliotheek werd, voor zover dat financieel mogelijk was, uitgebreid met tal van nieuwe boeken en wetenschappelijke publicaties die het licht zagen over ‘de gedigitaliseerde samenleving’ en gevolgen hiervan.