maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Acties

werft 50200
De grootschaligste actie van het jaar betrof de deelname in september aan het meerdaagse internationale activisten weekend Freedom Not Fear 2012 in Brussel.

Verder werden alle landelijke acties tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten door Vrijbit of in samenwerking met Vrijbit georganiseerd.

Rechtbank Maastricht zaken Willems en Eversteijn Rechtbank Utrecht zaken Boers, Koopmans en Wijnberg

Raad van State schorsing Hoger beroep zaken Kooistra, van Luijck, Roest & Willems.

Aanhouding van zaken Boers, Jongenelen & Wijnberg

Afwijzing van ieder verzoek tot tijdelijke voorziening.

Vrijbit voerde nationaal en internationaal actie tegen invoering ‘slimme’ energie meters.

Vrijbit was betrokken bij het hiphop muziek/film project Das PRI-V en de presentatie van de nieuwe documentaire PANOPTICON van Peter Flemminx.

 

Vrijbit ondernam gerechtelijke stappen tegen de ongehoorde wijze waarop de firma Eyeworks op de spoedeisende hulp van het VU-medisch centrum, zonder toestemming van de patiënten, opnamen had gemaakt voor het commerciële programma van RTL ’24 uur tussen leven en dood’. En hielp actief mee aan de acties van de koepel KDVP, de vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPhuisartsen) en actie van Privacybarometer tegen de aantasting van het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten.

Via internet werd deelgenomen aan diverse acties op het gebied van digitale burgerrechten, zoals tegen Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Protect IP Act (PIPA),en Stop On-line Piracy Act ( SOPA); voor het intrekken van de Europese dataretentie Richtlijn ( bewaarplicht telefonie en internetgegevens); tegen afkalving van de nieuwe dataprotectie wetgevingsvoorstellen; voor behoud van vrije toegang tot internet en tegen de hackplannen van minister Opstelten (11-12-2012) het doorontwikkelen van surveillance systemen als INDECT en Passenger Name Record registratie(PNR)