maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Hulpverlening

hulpverleningvrijbit 6767b
De hulpvragen die wekelijks bij Vrijbit binnenkwamen varieerden van inhoudelijke vragen inzake uitleg over privacykwesties, juridische advies, verzoeken om informatie uit het archief op te sturen, mensen door te verwijzen naar deskundigen op een bepaald gebied, tips te geven over hoe een klachtenprocedure het beste kon worden aangepakt, verzoeken of er voorbeeldbrieven beschikbaar waren etc.

Vaak werd intensievere ondersteuning gevraagd in de vorm van het samen uitzetten van een strategie om een bepaalde kwestie zo effectief mogelijk aan te vatten, mee te helpen aan het schrijven van brieven, bezwaarschriften, verzoeken tot het opvragen van persoonsgegevens, bijwonen van rechtszaken of het organiseren van bijeenkomsten over privacykwesties. En met de regelmaat van de klok klopten journalisten aan een verzoek tot een bondige update over bepaalde onderwerpen en vroegen studenten steun bij het opzetten of uitwerken van studieprojecten.

De kwesties waarover hulp werd gevraagd besloegen nagenoeg het hele scala van onderwerpen waar Vrijbit zich mee bezig houdt.

De intensieve hulpverlening betrof met name de verplichte vingerafdrukregistratie, onterechte aanhoudingen, her-identificatie eisen van banken, onterechte eisen tot gebruik van BSN-nummers en afgifte van kopieën of scans van identiteitsbewijzen.

Opvallend vaak werd gevraagd te helpen optreden tegen onrechtmatige privacyinbreuken die gemaakt werd door de gemeentelijke overheden, door de UWV, de Belastingdienst, door ziekenhuizen en door NS/Translink.