Print deze pagina
zondag, 26 mei 2013 19:14

Koninklijke Bibliotheek besluit website van Vrijbit als 'digitaal erfgoed' te beschermen

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de website van Vrijbit aangemerkt als 'digitaal erfgoed', dat deel uitmaakt van een verzameling websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Vanaf 15 juni 2013 zal de Koninklijke Bibliotheek daarom de website van Vrijbit en bijbehorende subdomeinen archiveren en voor de lange termijn bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Toelichting

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

De website van Vrijbit zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden door de KB. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 15 juni 2013. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.