dinsdag, 18 oktober 2011 21:43

Vrijbit wint prijs Utrechtse week van de mensenrechten


In het kader van de Utrechtse week voor de mensenrechten organiseerde Burgerrechtenvereniging Vrijbit, in samenwerking met de rappers Typhoon en Meester T , een workshop voor jongeren van de Nederlandse popacademie (NPAC)

De actie had tot doel om het bewustzijn vergroten onder jongeren dat hun fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit grootschalig worden geschonden. En hen handvatten te geven om daar actie tegen te ondernemen.

thumb typhoon-workshopEerst werd informatie uitgewisseld over wat jongeren op dit gebied al dan niet bezig houdt, informatie gegeven en gediscussieerd of het zin heeft om een tegenactie op gang te brengen en zo ja hoe dan. Daarna ging iedereen aan de slag om een tekst te schrijven onder de beat die een van hen had gemaakt. In de uiteindelijke rap-sessie kwamen tal van onderwerpen langs: van registratiesystemen als cameratoezicht, RFIDchips in goederen tot de implanteerchip in mensen, Elektronisch Patiënten Dossier, kinddossiers,OV-chipkaart, vingerafdrukkenopslag tot de onmacht gevoelens tegenover overheid en bedrijfsleven die maling hebben aan de persoonlijke vrijheid. En gelukkig ook veel uitingen van 'het is meer dan genoeg geweest en er gaan er iets tegen ondernemen'. De workshop duurde van 10:30- 15:30 uur en werd door zo'n 30 man aan deelgenomen.

Het video verslag van cameraman Herb staat inmiddels op YouTube (met de aantekening dat niemand herkenbaar in beeld is gebracht die hier bezwaar tegen maakte).

Als vervolg van deze workshop heeft Vrijbit Typhoon en een van de deelnemers uitgenodigd om op 9 november mee te gaan naar de vergadering in Brussel van het Europese Privacyplatform waar de voorstellen besproken worden voor de nieuwe EU Verordening inzake bescherming Persoonsgegevens.

Gelijktijdig werd op 11 oktober tijdens het teamwerkers verband van het stedelijk jongerenwerk JoU een initiatief-plan gelanceerd om samen met Vrijbit een structureel samenwerkingsverband op te zetten over het thema ' Persoonlijke Vrijheid en lichamelijke integriteit'. Ook diverse scholen werden daarvoor benaderd.

Tijdens de slotmanifestatie van de week voor de mensenrechten werden door de burgemeester van Utrecht prijzen ter waarde van €1000,00 uitgedeeld voor de 5 beste initiatieven. Vrijbit viel met de rapworkshop in de prijzen en zal dit geld besteden aan een verdere uitbouw van structurele jongerenprojecten over het thema ' Persoonlijke Vrijheid en lichamelijke integriteit'. Ook diverse scholen werden daarvoor benaderd.

We willen iedereen die heeft meegeholpen om het project tot een succes te maken heel hartelijk bedanken!