Informatiepakket kleine Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Over Vrijbit donderdag, 29 april 2021 14:26

Publicatieplicht: Hoewel de informatie al sinds Vrijbit door de Belastingdienst werd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) deze gegevens op de website plaatste dient dit, vanwege het in werking treden van de nieuwe wetgeving-inzake Publicatieplicht v.a. 1-1-2021 als apart bestand te worden gepubliceerd.... Bij deze dus:

Naam van de instelling: Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Contact: Schriftelijk via bestuur Burgerrechtenvereniging Vrijbit, Kruisweg 32, 3513CT te Utrecht
               Per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling van de ANBI: Burgerrechtenvereniging Vrijbit zet zich grensoverschrijdend in voor het verdedigen van het fundamentele recht op bescherming van het privéleven, lichamelijke integriteit, en op vrije communicatie en toegang tot informatie.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Middels voorlichting, hulpverlening, politieke lobby, en het voeren van rechtszaken en publieke acties wordt geprobeerd om in alle sectoren van de samenleving te laten doordringen dat het behoud van fundamentele mensenrechten van levensbelang is voor de mens om in Vrijheid te kunnen leven en de principes van een rechtsstaat in stand te houden. Vrijbit probeert tevens via het aandragen van ‘privacy-proof’ alternatieven een bijdrage te leveren aan een samenleving waarbij niet de technologische mogelijkheden dicteren hoe de overheid, het bedrijfsleven en mensen onderling met elkaar omgaan.

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit 4 personen. Zijnde een voorzitter, secretaris-penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Namen van de bestuursleden kunnen worden opgevraagd bij de vereniging zelf of via de Kamer van Koophandel.

Beloningsbeleid: Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en opereert volledig zonder subsidies en is afhankelijk van donaties en de ledencontributie. Burgerrechtenvereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers leveren gratis ( dus ook zonder vrijwilligersvergoeding) hun diensten. Alle inkomsten komen derhalve rechtstreeks ten goede aan de activiteiten van de vereniging.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten inclusief financiële verantwoording: zie Jaarverslag van het voorgaande jaar zoals statutair dient te zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering  https://www.vrijbit.nl/1over-vrijbit.html

Meer in deze categorie: « Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020 »