dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Financieel Jaarverslag

Op 1-1-2013 bedroeg het totale vermogen van de vereniging Totaal: € 1.857,56

Op 31-12-2013 werd het boekjaar afgesloten met een positief saldo van € 2.128,58

De totaal geboekte inkomsten over 2013 bedroegen: € 6.386,66

De totale uitgaven: € 6.217,09

 

 

SPECIFICATIE INKOMSTEN 2013

Contributie lidmaatschappen……………….€ 1.805,00

Reiskostenvergoedingen………………………. € 159,70

Bijdragen fondsen………………………………….€ 550,00

Bijdrage KDVP ……………………………………….€ 956,29

Inkom donaties particulieren…………….. € 2.547,92

Verkoop info- en actiemateriaal ……………€ 367,75

Totaal € 6.386,66

 

SPECIFICATIE UITGAVEN 2013

Reiskosten ……………………………………………….€ 1.187,06

Aanschaf vakliteratuur, abonnement krant.. € 481,90

Griffierecht…………………………………………………. € 227,00

Vergaderkosten …………………………………………. € 250,00

Frankeerkosten…………………………………………… € 383,10

Telefoon/ internet & kosten websites

( onderhoud en beveiliging upgrate) …….. € 1.595,66

Huisvesting,vergaderruimte,kramen ….……. € 210,00

Productie actiemateriaal……………………………€ 1,413,41

Bureaukosten……………………………………………. € 321,50

Betaalverkeer (Triodos, Paypal & IDeal)…. € 147,46

---------------- +

Totaal € 6.217,09

Balans

Vergeleken met vorige jaren zijn zowel uitgaven als inkomsten fors gedaald. Inkomsten 2011 bedroegen € 9.887,65 en uitgaven € 8.510,35 Inkomsten 2012 bedroegen € 12.215,22 en uitgaven € 12.891,11

Dit valt te verklaren uit de opschoning van het ledenbestand, feit dat er nog veel actiemateriaal in voorraad was en dat er in 2013 geen grootschalige evenementen werden georganiseerd. Gezien de veelheid aan werkzaamheden die vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit ontplooid werden mogen we stellen dat er met een uiterst krap budget gewerkt is.

 

Dank

Burgerrechtenvereniging Vrijbit ontving geen structurele subsidies. Qua financiën was de organisatie afhankelijk van de lidmaatschapsbijdragen, incidentele donaties en verkoop van informatie- en actiematerialen.

Dat er ondanks de beperkte financiële middelen zoveel werk verzet werd is te danken aan alle vrijwilligers die zich, zonder enige onkostenvergoeding, inzetten zodat alle inkomsten voor 100% rechtstreeks aan het werk ten goede konden komen.

Via deze weg willen we deze mensen hartelijk danken voor al hun tijd en energie. Ook alle donateurs danken we nogmaals voor hun onmisbare steun!

Belastingdienst

Nadat de Belastingdienst in het voorjaar 2013 op bezoek kwam voor een (reguliere) controle van de boekhouding werd de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor Vrijbit gecontinueerd. Donaties bleven daardoor aftrekbaar van de Belasting.