dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Publicaties

Zelf werkte Vrijbit, naast de publicatie van artikelen op de eigen websites mee aan:

- De tot standkoming van de routledge studie ‘Histories of State Surveillance in Europe and Beyond’-

K.Boersma e.a.( gepubliceerd in 2014)

- Het artikel in de Stentor van 3 mei 2013 over EPD-LSP,

- Het artikel ‘Privacy uit beeld met Googlebril? in de Limburger van 3 mei 2013

- Nieuwsberichten in alle landelijke dagbladen over de actie ‘hoge hoed’op 8 augustus 2013

- Het persbericht van de Nationale Ombudsman over biometrie weigeraars op 5 september 2013

- Het Volkskrant artikel op 6 september over uitblijven oplossing voor vingerafdrukweigeraars.

- Het artikel ‘Slimmme grenzen weten alles’ in alle bij Wegener pers aangesloten dagbladen.

- In het tijdschrift Buiten de Orde ( no 4 2013) verscheen een groot artikel van Vrijbit onder de kop:

‘PRISM, bevoegdheden van politie, justitie en veiligheids-en inlichtingendiensten.