dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Hulpverlening

tt7 28e32De hulpvragen die nagenoeg wekelijks bij Vrijbit binnenkwamen  varieerden van inhoudelijke vragen over privacykwesties, verzoeken om juridisch advies, vragen om informatie uit het archief op te zoeken of toe te sturen, verzoeken om doorverwijzing naar deskundigen op een bepaald gebied, verzoeken om voorbeeldbrieven ter beschikking te stellen enz.

Vaak werd intensieve ondersteuning gevraagd in de vorm van het samen uitzetten van een strategie om een bepaalde kwestie zo effectief mogelijk aan te vatten, om mee te helpen aan het schrijven van brieven, bezwaarschriften of verzoeken tot het opvragen van persoonsgegevens. Regelmatig kwamen verzoeken binnen om steun te verlenen middels het bijwonen van rechtszaken of het organiseren van workshops over privacykwesties. Met de regelmaat van de klok klopten journalisten aan met de vraag of er even een bondige analyse gegeven kon worden over een kwestie of een samenvatting van de belangrijke punten met betrekking tot een actueel item.

Studenten vroegen steun bij het opzetten of uitwerken van studieprojecten, in de vorm van informatie of begeleiding bij het schrijven van scripties.

De kwesties waarover hulp werd gevraagd besloegen nagenoeg het hele scala van onderwerpen waar Vrijbit zich mee bezig hield.