dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Bibliotheek

De bibliotheek werd uitgebreid met:

 - De jaarverslagen van de Raad van State, de Nationale Ombudsman, de AIVD, het College Bescherming Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens (CRM), onderzoeksbureau Jansen en Janssen, Bits of Freedom, Privacy First, Platform voor informatiesamenleving(ECP) en ondersteunings- en solidariteitsorganisatie voor migranten en vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (STIL).

 - De rapportages: Mensenrechten in Nederland 2012 van het CRM en Actieplan Mensenrechten- Bzk.

Het conferentierapport ’the Future of human Rights in Europe- NL Helsinki Committee

De Rathenau rapporten ‘ Op advies van de auto’en ‘Security of eGovernment Systems - Final Report‘.

Rapportage:National Cyber security research Agenda II- Brandt en Bartel.

Het juryrapport Big Brother Award 2013- Bits of Freedom (BOF).

En het rapport van de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘toezien op publieke belangen’.

 

- De boektitels: de Organizatsiya- A. Lallemend(1996),

‘We weten wie je bent’- A. Groot (2011),

‘de Digitale Schaduw’- D. Tokmetzis (2012),

‘Voorgeprogrammeerd- C. van ‘t Hof e.a. 92012),

Datenschutz und Informationsfreiheit- Landesbeauftrager Nordrhein-Westfalen ( 2013),

‘De macht van Facebook- P.Olsthoorn (2012), ‘privacy betsaat niet’- P.Olsthoorn (2013),

Drone Warfare- M.Benjamin (2013).