vrijdag, 18 september 2009 17:50

Inwerkingtreding bewaarplicht

Op 7 juli 2009 nam de Eerste Kamer (EK) de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan, waarbij telecommunicatiebedrijven verplicht worden om datagegevens van iedere gebruiker volgens een in de wet genoemde termijn te bewaren. In de berichtgeving hierover wordt kortweg vermeld dat de bewaartermijn voor internetbedrijven…
Om haar klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kracht bij te zetten is vereniging Vrijbit een online petitie gestart, en roept burgers op om massaal te protesteren tegen het registreren van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen.…
download PDF (aankruisen wat van toepassing is, handtekening verplicht)Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………….Klantnr: (evt).……………………………………………………………………………………………………………………Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………..Aan de directie van: Connexxion, GVB, HTM, NS, RET, Translink (doorstrepen wat niet van toepassing is)Geachte leden van het bestuur,Ik heb grote bezwaren tegen de opslag van mijn gezichtsopname behoudens de verwerking op mijn persoonlijke…
dinsdag, 01 september 2009 04:55

OV-Chipkaart in strijd met privacy

OV-Chipkaart in strijd met privacy, nu ook als verlengstuk voor justitiedoeleinden opgeëist. Vervoersbedrijven mogen pasfoto’s, en de digitale opslag daarvan, niet in hun administratie opslaan, tenzij de klant daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Geen pasfoto’s opslaan voorkomt dat ze voor commerciële toepassingen…