Dossiers

Dossiers

29-09-2019 100 jaar vrouwenkiesrecht- maar nu wordt niemand meer vertrouwd door de overheid.https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1096-100-jaar-vrouwenkiesrecht-maar-nu-wordt-niemand-meer-vertrouwd-door-de-overheid.html 27-09-2019 verzoek Vrijbit aan huidige minister BZK tot afschaffen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/download/453_b9cef1ebb038d02a76d67909e3a9f50d.html 20-03-2019 minister Ollongren vergat BEIDE paspoorten en mocht niet stemmen! https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/03/proest-kajsa-ollongren-vergat-beide-paspoorten-en-mocht-niet-stemmen/ 20-03-2019 Protestverklaringen verkiezingen Provinciale staten en…
Stem WIJS voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer & protester mee tegen de ondoelmatige en beledigende aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. ( met update 16-3-2015)
De actie wordt georganiseerd door Privacy International. Doel van de actie is om de UK inlichtingendienst GCHQ (Government Communications Headquarters) te dwingen openheid van zaken te geven of ook jouw privégegevens door hen illegaal zijn afgetapt en geanalyseerd worden. De actie voert voort uit…
Update 23-3-2015 Uitspraak rechter gebied tot onmiddellijke stopzetting wet Bewaarplicht metagegevens Telecommunicatie + Commentaren op uitspraak met Vrijbit aandachtspunten Op woensdag 18 februari dient om 11 uur in Den Haag het kort geding tegen de Nederlandse Staat om af te dwingen dat de Wet…