Dossiers

Dossiers

De Raad van State behandelt op 26 november en 3 december a.s. in hoger beroep de nog zeven lopende zaken over de Paspoortwet.
- zoveelste mislukte overheids ICT systeem - niet afgeschaft maar uitgebreid -
Na 5 jaar toont onderzoek aan dat het systeem om jongeren tot de leeftijd van 23 jaar elektronisch als potentieel risico te bestempelen de jeugd-en jongeren niet van dienst is.
Al uw medische gegevens opgeslagen in de overheidsdatabank DIS Wie door een arts of zorgverlener wordt behandeld rekent er op dat deze zich aan het medisch beroepsgeheim houdt zodat iemands medische gegevens niet in handen komen van anderen, tenzij men daar (vooraf) uitdrukkelijk toestemming…