Dossiers

Dossiers

Op 26-11-2015 behandelde de Raad van State 4 van de 7 hoger beroepsprocedures van bezwaarden tegen de biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten. Naast de principiële mensenrechterlijke bezwaren, betreffende de inbreuk op het privéleven, lichamelijke integriteit, het ontbreken van de mogelijkheid van gewetensbezwaar en ontzegging…
De Raad van State behandelt op 26 november en 3 december a.s. in hoger beroep de nog zeven lopende zaken over de Paspoortwet.
- zoveelste mislukte overheids ICT systeem - niet afgeschaft maar uitgebreid -
Na 5 jaar toont onderzoek aan dat het systeem om jongeren tot de leeftijd van 23 jaar elektronisch als potentieel risico te bestempelen de jeugd-en jongeren niet van dienst is.
Pagina 13 van 74