petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/ Tekst Wij: vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners, fondsenbesturen constateren: Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of ze nu een…
update 25-04-2023 reactie staatsecretaris van Huffelen download pdf Al jaren zien wij vanuit Vrijbit met lede ogen aan dat de belangen van burgers die niet gedwongen wensen te worden tot de uitsluitende mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij via digitale systemen, door…
update 31-03-2023 Op 13-03-2023 werd Vrijbit, op grond van ondeugdelijke aannames en ongemotiveerde redenen het besluit meegedeeld dat de minister besloten had om de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen te handhaven. Op 30-03-2023 diende Vrijbit hier een onderbouwd bezwaar tegen aan en verzocht vervolgens de…
Vrijbit voert al jaren strijd tegen de datahonger van de NZA middels de DIS-rechtszaak tegen de autoriteit Persoonsgegevens, om hen te dwingen op te treden tegen het onrechtmatig opeisen en verwerken van de NZa van de toen nog als ‘minimale dataset- aangeduide bulk aan…