Vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt van meet af aan actie gevoerd tegen de op 27 maart 2022 van kracht geworden wettelijke verplichting voor niet-belanghebbenden om hun persoonsgegevens als zouden zij wel belanghebbend zijn te laten registreren in het Ultimate Beneficial Owners (UBO)register. We achten deze…
In oktober 2023 liet de eigenaar van Boon’s supermarkt in het centrum van Utrecht een camera surveillance systeem installeren dat gebruik maakt van artificiële/kunstmatige intelligentie (AI). Om onopgehelderde reden ontstond hier in februari dit jaar ineens landelijke media aandacht voor. Omdat toen pas doordrong…
Op 3 mei 2022 lanceerde de EU Commissie de concept versie voor een EU-e-Health Data Space wetsvoorstel. Die beoogt een EU wijd infrastructuursysteem op te zetten voor het standaardiseren en uitwisselen van alle zorgdata van de 448,4 miljoen inwoners in de Europese Unie. Bij…
Update 06-02-2024 Vrijbit heeft over onderstaande RvS uitspraak een klacht ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak betreffende de onderbouwing daarvan met onjuiste gegevens. Ook de Nationale Ombudsman werd verwittigd over dit zoveelste voorbeeld van het gebrek aan eerlijke en betrouwbare omgang tussen burger…