maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Publicaties

vrijbitBB13 5569a
De meeste publicaties plaatste Vrijbit op de eigen websites. Daarnaast werd begin dit jaar veel werk gestoken in het uitgebreid aanleveren van goed gedocumenteerde nominaties voor de Big Brother Award, die traditioneel door Bits of Freedom wordt uitgereikt aan de grootste privacyschenders. De aangeleverde teksten en bronvermelding zijn letterlijk terug te vinden in het

Nederlandse Juryrapport van 7 maart 2012. Voor de kandidaatstelling van de Belgische BBAward, leverde Vrijbit een bijdrage aan de tekst van de nominatie voor de ‘slimme’ meters.

In het najaar werd door Vrijbitleden actief meegeholpen aan de totstandkoming en verspreiding van de ludieke NRC Next krant ‘Yes we can’.

Eind van het jaar kwam vanuit de faculteit sociologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam het verzoek binnen om mee te werken aan de internationale publicatie van “Histories of Surveillance in Europe and Beyond’’. Vrijbit schrijft sindsdien mee aan de Nederlandse bijdrage, die bestaat uit een case studie over de geschiedenis van de ID-kaart in Nederland. De publicatie van dit boek in de Routledge Studies in Crime and Society staat gepland voor februari 2014.

 


Gelezen 155051 keer